معرفی (درباره ما)

    شرکت مهندسین مشاور ماهان زمین ساخت (سهامی خاص) با مشارکت جمعی از کارشناسان ومتخصصان درمهرماه سال 1387 تاسیس گردیده و  به عنوان اولین مهندس مشاورخصوصی ژئوتکنیک دراستان کرمان موفق به اخذ رتبه بندی از دفتر امور مشاوران معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری گردیدهاست

... وهم اکنون با تجهیز بخشهای مختلف شرکت نقش مهمی در پروژه های اجرایی جنوبشرق کشور ایفاء می کند.

ساخته شده: 25 شهريور ماه 1389
آخرین ویرایش: 29 شهريور ماه 1389