En
منوی دسته بندی

آگهی دعوت به همکاری 1400/03/25

شرکت ماهان زمین ساخت به منظور انجام پروژه های در دست انجام خود در محدوده شهرستان سیرجان به تعدادی نیروی مرد با مشخصات زیر نیاز دارد:

  1. سکونت در محدوده شهرستان سیرجان
  2. دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم فنی
  3. دارای سابقه کار مرتبط
  4. نیروهای دارای خودرو در الویت می باشند.

متقاضیان می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل برای شرکت ارسال نمایند.