En
منوی دسته بندی

مقالات و پایان نامه ها

با توجه به اینکه این شرکت، ارتقاء توان فنی و مهندسی نیروهای متخصص کشور  به خصوص فارغ ­التحصیلان دانشگاهی را رسالت خود می­داند، بنابراین از بدو تاسیس همکاری با دانشگاههای کشور را در دو محور مشخص در صدر برنامه­ های خود قرارداده است:

1. پذیرش کارآموز از میان دانش­جویان و دانش آموختگان از جمله سیاست های این شرکت بوده است که باعث گردیده بیش از 30 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی پس از آموزش وکسب مهارت های لازم از طریق این شرکت به بازار کار وارد شده و هم اکنون در مناصب مختلف و در سازمان ها یا شرکت های بزرگ فنی مهندسی و صنعتی معدنی بکار مشغول گردیده‌اند.

2. در اختیار قراردادن امکانات و آزمایشگاههای شرکت، که به منظور انجام پژوهش­های دانشگاهی و پایان نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری در اختیار محققین و دانشجویان مربوطه قرار داده شده و نتیجه این اقدام ،  همکاری در تهیه و نشر بیش از 15 مورد پایان نامه و مقاله بوده که مهمترین آنها به قرار زیر است:

عنواننام مجری
بررسی عوامل موثر بر مقاومت برشی خاک ها در آزمایش برش مستقیم چند مرحله ایبلال مرادی
بررسی آزمایشگاهی تعیین ظرفیت کششی نمونه شمع های بتنی درجا تحت اثر بار محوری استاتیکیمحمد اسلامی
اعتبار سنجی آزمایش برش مستقیم چند مرحله ای برای خاک های ماسه ایشهریار یزدانپناه راوری
مسیر یابی و تعیین محدوده خطر و اثرات قنوات قدیم شهر کرمان بر عملکرد سازه ها در شهر کرمانمحمد جواد کاظمی مقدم
تاثیر مدول نرمی ماسه بر مقاومت فشاری بتنمحمد باقر نادرنژاد
بهسازی خاک نمکی رسیکمیل افضلی
تاثیر ستونهای شنی بر نشست خاکمقداد جمالی زاده
ارائه روش نوین بهینه سازی سازه هاعلی نجفی
پهنه بندی رمبندگی خاک ناحیه غرب کرمانفرزان گنجعلیخان حاکمی